Bakgrunn

Her presenterer vi opptak av to forelesninger som setter innovasjonsforskningsprosjektet DiSko i sammenheng med annen og tidligere forskning. Vi peker også på hvordan nasjonale og internasjonale pedagogiske og kunstfaglige strømninger har hatt innvirkning på arbeidet med kunstner-lærersamarbeid i DiSko.

Tidligere forskning om lærer-kunstnersamarbeid

Kontekst for innovasjonsprosjektet DiSko