Forskningen

Prosjektet “Skole og konsert – fra formidling til dialog” (DiSko) pågikk i årene 2017-2021 og var et innovasjonsforskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. I dette prosjektet ble åtte musikergrupper og åtte skoler satt i forbindelse med hverandre, og forskjellige typer samarbeid med elever ble prøvd ut i gjentakende sekvenser med evaluering og reorientering mellom disse sekvensene. Arbeidet ble fulgt opp av forskere og beskrevet i underveis rapporter. De tidlige rapportene fra prosjektet omhandler intensjoner og tilstand på skolene, mens rapportene som er gitt ut sent i prosjektet (fra 2019) diskuterer resultater, slik som utfordringer, arbeidsmetoder og tilrettelegging . Prosjektets sluttrapport summerer opp arbeidet og diskuterer estetiske fag og læreprosesser i skolen i relasjon til kunstbesøk. For øvrig finner du her alt publisert materiale som omhandler prosjektet også av andre enn forskerteamet.