Publikasjoner fra DiSko-prosjektet

Under denne overskriften har vi samlet alle offentlige publikasjoner fra prosjektet. Rapportene er utarbeidet underveis, og gir dermed situasjonsbeskrivelser fra prosjektet på forskjellige stadier. Erfaringsrapport (2019) avslutter prosjektets første syklus, mens Kunstnerbesøk, relasjon og samarbeid fungerer på samme måte for prosjektets syklus 2. Les mer om prosjektets sykluser her. I tillegg til underveisrapporter og oppsummerende rapporter, oppsummeres og drøftes prosjektets resultater i sluttrapporten

Rapporter

2017: Tilstandsrapport. Holdhus, K., & Espeland, M. (2017). Skole og konsert-fra formidling til dialog (DiSko): Tilstandsrapport

2018: Produksjonsrapport. Holdhus, K., & Espeland, M. (2018). Skole og konsert-frå formidling til dialog (DiSko): Produksjonsrapport

2019: Erfaringsrapport. Holdhus, K., Waade, R., Romme, J. C., Almås, R., & Espeland, M. (2019). Skole og konsert-fraformidling til dialog (DiSko): Erfaringsrapport

2020: Kunstnerbesøk, relasjon og samarbeid. Produksjonsnotat fra innovasjonsprosjektet «Skole og konsert –fra formidling til dialog (DiSko)» Holdhus, K., Romme, J. Waade, R., Almaas, R. Høgskulen på Vestlandet.

2021: Sluttrapport. Skole og konsert –fra formidling til dialog. Sluttrapport fra et innovasjonsprosjekt. Holdhus, K., Romme, J., Espeland, M. Høgskulen på Vestlandet

Masteroppgaver

Forskningspublikasjoner

Holdhus, K. (2018). Teacher-musician-collaborations on the move: From performance appreciation to dialogue. In Kenney & Christophersen: Musician-teacher collaborations: Altering the chord, 27-38. Routledge.

Holdhus, K. (2019). The polyphony of musician–teacher partnerships: Towards real dialogues? Thinking Skills and Creativity, 31, 243-251.

Fagartikkel

Holdhus, K; Almaas, R., Romme, J.C. (2019). Utdanningsnytt. Gjestens skarpe blikk.