Songkick!

Ide og intensjon: Fordyping i sang og arbeid med sjangre, virkemidler og estetiske uttrykk. Skape et skolekor som kan leve videre i etterkant av prosjektet.

Kontekst: Skole som ønsker å styrke sangkompetansen, samt la elevene delta i musiserende aktiviteter som også kan ha en sosialpedagogisk hensikt.

Relevans: Musisering og samspill i læreplanen for musikk. Andre skolefag: norsk, engelsk og samfunnsfag.

Arbeidsmåter:

  1. Musikere komponerer og velger ut sanger i samarbeid med elever og lærere -sender videohilsen til elevene
  2. Musikerbesøk: Kor-didaktisk tilnærming. Elevene i klassen og koret får delta i stemmeøvinger og lek med stemmen, innstudering av sanger og arbeid med estetiske og musikalske virkemiddel. “Underveis” -konserter for utvalgte klasser på skolen under hvert musikerbesøk
  3. Stemmebrukskurs for resten av skolens lærere
  4. Lærere og elever øver på sanger og kommuniserer via film mellom musikerbesøkene. Klassearbeid med tekst/norsk/tema og forestilling
  5. Avsluttende (og/eller underveis) sceniske produksjoner som er resultat av samarbeid mellom musikere, lærere og elever.

Mer informasjon om prosessen med Songkick finnes i Skole og konsert –fra formidling til dialog –Produksjonsrapport 1, side 26-30.

Filmopptak av deltakerstemmer fra Songkick finnes som lang og kort versjon.