Bandverksted - Suksessfaktorer

  • Tilgang på nødvendig utstyr: Skolen må ha tilgang til nok bandinstrument og utstyr til at flere elever kan spille i band på en gang. Fysiske instrumenter ser ut til å virke engasjerende på elevene og gir en taktil opplevelse. En må være obs på instrumentets størrelse og elevenes alder.
  • Aktivitet mellom kunstnerbesøk ivaretas av lærer(e). Dette kan f.eks. være sangaktivitet, tekstproduksjon og/eller konsertproduksjon. Det er en fordel dersom skolen har mulighet til å øve på bandinstrument, men ingen forutsetning.
  • Lærerkompetanse og engasjement: I henhold til punktet over, er det nødvendig med minst en musikklærer/lærer som prioriterer tid til prosjektet også mellom besøkene.
  • Arbeidsfordeling og ansvar underveis må være tydelig avklart etter hvert møte for å sikre at alle deltakere er innforstått med egne arbeidsoppgaver og forhindre misforståelser. Det settes deadlines for oppdrag mellom musikerbesøkene.
  • Effektiv kommunikasjonsplattform med muligheter for å kommunisere med video til elevene.
  • Medbestemmelse for alle deltagerne er viktig slik at alle deltakerne arbeider i samme retning.
  • Tidsaspektet mellom besøkene er viktig for å ivareta elevene og lærere(s)mulighet for øving og til å produsere tekstmateriale til musikerne.