Funky Poppy - Suksessfaktorer

  • Tilgang på nødvendig utstyr: Skolen må ha tilgang til instrumenter, eller kunstnerne må ha med relevante instrument slik at prosjektet kan gjennomføres
  • Nøye planlegging, rom- og rollefordeling. Alle grupper må ha et forhåndsplanlagt konkret opplegg som knytter dem til produksjonen gjennom delbidrag til helhetsproduktet
  • Mildt press for å få sjenerte elever til å melde seg til utøvende grupper
  • Lærerkompetanse og engasjement: Lærere drifter noen av gruppene, for eksempel scenografigruppe og PR-gruppe
  • Arbeidsfordeling og ansvar underveis må være tydelig avklart for å sikre at alle deltakere er innforstått med egne arbeidsoppgaver og forhindre misforståelser.
  • Effektiv kommunikasjonsplattform mellom lærere og kunstnere
  • Medbestemmelse og kreativitet for elever er viktig i alle grupper
  • Tid: Prosjektet foregår i løpet av en uke, men hvilke elever som jobber med prosjektet til enhver tid kan rullere, slik at de også kan ha andre fag i løpet av prosjektet