DigiMake - Didaktiske rammer

Deltakere: To klasser, musiker(e) Musikklærer og klasselærer

Tid: 3 halve dager pr klasse med elever.

Planlegging og evaluering: Innledende planleggingsmøte med musikere og lærere, der en avklarer forventninger og utarbeider en skisse for aktiviteten med elevene. Opplegget ble i utgangspunktet gjennomplanlagt med hensyn til progresjon, innhold og tematikk før start. Det var i tillegg evaluering og planlegging etter hver økt med elevene. God kontakt med skolens IT-ansvarlige på et tidlig tidspunkt anbefales.

Lokale premisser: Føringer for tematikk med relasjon til læreplan i de fagene prosjektet har «fått» timer fra. Elevene skulle vurderes med karakter i de fagene aktiviteten foregikk i.

Metode: Musiker tilbyr en rikholdig portefølje av lyder og små komposisjoner elevene kan velge fra og bearbeide videre.

Sted: Godt utstyrt musikkrom, grupperom, klasserom

Utstyr: Ipad til alle elever med garageband (program), headset, splittere. Andre digitale komposisjonsprogram er også aktuelle.

Produkt: Individuelle komposisjoner på bakgrunn av elevenes «twitternoveller» lagret som lydfiler