Kunstner-lærersamarbeid

Under denne fanen kan du utforske forskjellige aspekt ved partnerskap mellom kunstnere og lærere i kunstbesøk på skoler.
Alle aspekt ved samarbeid mellom kunstnere og lærere her på siden DiSkometoden tar utgangspunkt i fenomenene dialog og likeverd. Vi oppfatter at kunstnere og lærere har forskjellige ressurser, men mener at disse ressuresene må fungere som likeverdige i prosjektet lærerne og kunstnerne sammen gjennomfører med elever. Samtidig setter skolen som institusjon en del rammer rundt slike prosjekt. Dermed kan det komme til brytninger angående tilnærminger til kvalitet, kreativitet og elevmedvirkning. Disse kan oppleves som problematiske, men gjennom dialog kan de på den annen side være kilde til utvikling og endring for de som er med.