Cover me - å arbeide som en kunstner

Ide og intensjon: Elever møter en kunstner (singer-songwriter) og prøver ut å arbeide som en singer-songwriter over tid, samt øve til, forberede og gjennomføre en konsert med «egne låter».

Kontekst: Skole som vil legge til rette for skapende arbeid som både tar utgangspunkt og er integrert i musikk og norskundervisning. 

Relevans: Komponering og spill i læreplanen for musikk. Andre aktuelle skolefag engelsk, norsk og samfunnsfag.

Arbeidsmåter:

  • Innledende presentasjonskonsert med musiker. Involvering av elever og samtale knyttet til hva en singer-song writer er og hva han/hun gjør.
  • Arbeid i felles gruppe/smågrupper/individuelt med komponering av låter/sanger over tid. Tekstarbeid og melodiarbeid i fellesskap og på andre måter. Forslag fra elever og bearbeiding av forslagene av musiker. Metode som innebærer å skape riff og små melodisnutter.
  • Øving gjennom bandvirksomhet og gitaropplæring 
  • Klassearbeid med tekst/norsk/tema og musikkundervisning mellom musikerbesøkene

Mer informasjon om prosessen med Cover Me finnes i Skole og konsert –fra formidling til dialog –Produksjonsrapport 1, side 21-24.

Filmopptak av deltakerstemmer fra Cover Me finnes som lang og kort versjon.