Ut av boksen - Didaktiske rammer

Deltakere: 60 elever, 3 lærere 3 impro/elektronikamusikere, administrerende lærer

Tid: 5 hele påfølgende skoledager, 30 elever før lunsj, 30 etter. Likt opplegg for begge grupper hver dag

Planlegging og evaluering: Innledende planleggingsmøte, deretter kontinuerlig kontakt gjennom digital kommunikasjonsplattform (med muligheter for filutveksling) og møte før hver prosjektdag. Korte møter i løpet av prosjektdagene. I planleggings- og evalueringsmøtene evalueres sekvensen som har foregått, og den forestående dagen planlegges i detalj. Musikere har på forhånd utarbeidet lydkurs, lærere har laget tekstkurs. Kurs for elevgrupper i tegning/illustrasjon/animasjon/filming er også aktuelt.

Sted: Et stort klasserom, flere grupperom og rom for forestilling (aula/gymsal etc.)

Utstyr: Hver elevgruppe må ha minst en pc/mac til rådighet. Headsets og splittere. Elevene brukte programmene Freesound og Audacity (andre kan også være aktuelle).
Til forestilling: Lys og stativer til å sette opp pc ene på (og eventuelt pappbokser)

Produkt: Vernissasje der elevenes pc er blir satt opp på stativer (inne i pappbokser) i gymsalen/aulaen. Hver pc spiller gruppas film. Foreldre og venner går rundt og hører/ser på, med headset. Gruppemedlemmene står ved sin PC og svarer på spørsmål om temaet, filmen og lyden.