Fluedamebaby-ryggsekk - Suksessfaktorer

For Fluedamebaby-ryggsekk er det to mulige innganger

Sterk elevmedvirkning

 • Elever skriver musikk, lager danser, tekster, dekor og alt settes sammen til en forestilling.
 • Alle grupper ledes av en voksen, lærer eller kunstner
 • Gruppene settes sammen etter vurdering fra lærer, elever kan evt ønske.
 • Elever kan være aktive i å skape, voksne skisserer tema, og veilede elever som utarbeider synopsis/manus (alternativt tilbyr de voksne dette synopsiset)
 • Elementene må forholde seg til synopsis slik at forestillingen blir helhetlig
 • Voksne må sette sammen dette
 • Behov for prosjektleder fra skolen

Sterk kunstnerstyring

 • Det er valgt en ferdig forestilling (for eksempel en skolekonsert) som kan ha elever på scenen
 • Kunstnere og lærere blir enige om punkt i forestillingen hvor elevene skal bidra med aktivitet
 • Kunstnere og lærere utarbeider forslag til elevinnslagene i konserten
 • Kunstnere og lærere underviser elevene slik at innslagene blir gode og relevante, elever medvirker med forslag i prosess
 • Kunstnere og elever øver på forestillingen i relevante grupper før framføring til resten av skolen