Bandverksted

Ide og intensjon: Skolen får besøk av to bandmusikere som arbeider med ulike bandinstrument med en klasse. Elevene får prøve instrumentene, skrive/covre låter og spille sammen med musikerne.

Kontekst: Passer til skoler som ønsker enten å kickstarte elevenes ferdigheter på bandinstrumentene eller å videreutvikle band-og låtskrivingsferdigheter som allerede finnes i elevgruppen.

Relevans: Musisering og samspill i læreplanen for musikk. Låter kan velges for å samsvare med tema/element i andre skolefag som norsk, naturfag og samfunnsfag. 

Arbeidsmåter:

  1. Lyttesekvenser der musikerne presenterer og spiller låter for elevene.
  2. Workshop der en stor elevgruppe undervises samtidig.
  3. Bandundervisning i verksted-form der mindre elevgrupper får prøve ut og lære å spille på ulike bandinstrument. Resten av klassen undervises av klasselærer(e).
  4. Arbeid fram mot et avtalt produkt der både musikere og elever er aktive på sine premisser.
  5. Klassen og lærer(e) øver på ferdighetsoppgaver de får av musikerne og arbeider med flere kunstneriske innslag og tematikken i andre fag mellom besøkene.

Mer informasjon om prosessen med Bandverksted finnes i Skole og konsert –fra formidling til dialog –Produksjonsrapport 1, side 31-34.

Filmopptak av deltakerstemmer fra Bandverksted finnes som lang og kort versjon.