DigiMake

Ide og intensjon: Komponering med Garageband i tett pensumrelasjon til andre fag enn musikk

Kontekst: Ungdomsskole som vil arbeide mer med musikkprogram og lyder

Relevans: Komponering og IKT læreplanen for musikk. Andre skolefag: norsk, engelsk, samfunnsfag, KRLE

Arbeidsmåter:

  • Lærere og kunstner(e) utarbeider et rammeverk for prosjektet der elementer musikk/komponering og andre fag inngår. Temabasering.
  • Kunstner(e) komponerer og spiller inn lyder til en (temabasert) lydbank elevene kan velge lyder fra
  • Lærere og kunstner(e) underviser i bruken av programmet, og i komponering

Detaljert informasjon om utvikling av DigiMake finnes i rapporten Kunstnerbesøk, relasjon og samarbeid, side 41-51.

Filmopptak av deltakerstemmer fra DigiMake finnes som lang og kort versjon.