Songkick - Didaktiske rammer

Deltakere: Musikere (som primært er sangere), men som også behersker flere akkompagnerende instrumenter. En klasse på barnetrinn, samt et frivillig skolekor som er rekruttert fra resten av skolen. En musikklærer og en klasselærer, samt en som er ansvarlig for skolekoret

Tid: 6 hele skoledager, forskjellige elevgrupper i løpet av dagen

Planlegging og evaluering: Innledende planleggingsmøte, deretter kontinuerlig kontakt gjennom digital kommunikasjonsplattform (med muligheter for filutveksling) og møte etter hvert besøk. I planlegging-og evalueringsmøtene evalueres sekvensen som har foregått den dagen. Musikere og lærere definerer og fordeler arbeidsoppgaver som skal være gjennomført til neste møte mellom elever og musiker.

Sted: Musikkrom, grupperom og rom for forestilling (aula/gymsal etc.)

Utstyr: Musikkinstrumenter som gitarer, piano og cajun. Til forestilling: Mikrofoner, lydanlegg etc. Kunstnere bør ha tilgang til komponering/redigeringsprogram og muligheter for avspilling.

Produkt: En større avsluttende produksjon der klassen, skolekoret og musikerne sine bidrag utgjør en vesentlig del av forestillingen, evt. flere små produksjoner underveis og/eller som avsluttende arrangement