Funky Poppy - eksempler fra prosesser

Konsert Funky Poppy
Prosjektplan med grupper
Dansere Funky Poppy
Øving med musikere Funky Poppy
Øving i klasserom Funky Poppy