Cover me - Didaktiske rammer

  • Deltakere: En musiker, i vårt tilfelle en singer- songwriter; elever i  to klasser, mellomtrinn; en musikklærer, to klasselærere.
  • Tid: Fem musikerbesøk, To til tre økter (vanligvis 45 min) pr. besøk pr. klasse
  • Planlegging/evaluering: I forkant av semesteret, og etter hvert musikermøte med klasser.
  • Deltakere i planlegging/evaluering: Musiker, musikklærer, og/eller klasselærere, elever.
  • Innhold, planlegging og evaluering: I planleggings- og evalueringsmøtene evalueres sekvensen som har foregått den dagen. Musikere og lærere definerer og fordeler arbeidsoppgaver som skal være gjennomført til neste møte mellom elever og musiker.
  • Sted: I klassen sitt vanlige klasserom, i musikkrommet og gymsalen.
  • Utstyr: Avspilling -og opptaksutstyr, gitarer, trommer, piano og rytmeinstrument.
  • Produkt: Produktet består av elevenes egne komposisjoner produsert gjennom prosjektet og andre sanger valgt av musikeren og andre deltakere. Konsertproduksjon med nye og gamle sanger/låter.
  • Ansvarsfordeling: I en avsluttende DiSko-konsert ble ansvar fordelt slik: Musikklærer og musiker har ansvar for musikalsk innhold. Ansvar for framføring, dekorasjoner, kostymer, invitasjon, teksthefte: Klasselærere og elever.