Relaterte prosjekter og miljøer

Kulturtanken:Kunst, kultur og skole 
https://www.kulturtanken.no/kunst-kultur-og-skole/

Kulturtanken: Kulturbarn  0-8 . Kunst, kultur, kreativitet og kompetanse i arbeidet med barn i aldersgruppen null til åtte år.

Oslo kommune: Skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 

Bergen kommune: Kulturkarusell –Bergen kulturskole og  SFO

Trondheim kommune: Kulturdag – Trondheim kulturskole

Kulturprinsen –udviklingscenter for børn og ungekultur (DK)

Høgskolen i Østfold: pARTiciPED:
Tverrfaglig forskningsprosjekt i lærerutdanning: Empowering student teachers as agents of change in cross-sectorial collaborations using The Cultural Schoolbag (TCS) in Norway as learning platform.

Seanse:
Seanse er en nasjonal utviklingsarena og møteplass for kunstproduksjon innen alle sjangre. Seanse arbeider for bedre kunst for og med barn og unge.

Creative Partnerships (UK):
Skole-kunstnersamarbeid.
https://www.creativitycultureeducation.org/programme/creative-partnerships/

CASE -prosjektet: (Creativities, Arts and Science in Education):
http://www.project-case.eu

Global Science Opera (GSO):

Utvikling av nettbaserte vitenskapsoperaer med bidrag fra elever over hele verden.
http://gso4school.eu