Ut av boksen - Suksessfaktorer

 • Et (læreplanrelatert) tema som fenger elevene og som kan være musikalsk inspirerende
 • Elever bruker tankekart og tegning/illustrasjoner for å utarbeide ideer
 • Flere korte crash-kurs for elever: lydmiks, filming, tekstarbeid, illustrasjoner
 • Trinnvise kriterier for framdrift i elevarbeidene
 • Milepæler («pitching») -Elevgruppene viser jevnlig sin framdrift for små panel som består av av lærere, musikere og medelever og får tilbakemelding og råd for videre arbeid
 • Elevene trener på publikumspresentasjon av filmene og bevisstgjøres på at de skal framføre/vise produkt for foreldre og medelever siste dag.

Enighet mellom kunstnere og lærere om

 • «Timeplanen» (tidspunkter, rom, rullering av kurs til elevgrupper, grovplan forinnhold)
 • Milepæler (pitching) av elevarbeid
 • At alle involverte har en klar idé om –cirka –hva prosjektet skal ende opp med (open-ended) innen visse rammer
 • Organisering av de første øktene inkludert tilpassede «kjøreregler»
 • At ingen økter bør settes i gang uten at læreren har blitt konsultert og har fått reell mulighet til å påvirke organiseringen og «kjørereglene»
 • Hva lærernes ansvar og oppgaver er når de er til stede samtidig med kunstnerne