Funky Poppy - Didaktiske rammer

Deltakere i planlegging/evaluering: Lærere, avdelingsleder/rektor, kunstnere

Tid: 5 påfølgende dager

Planlegging: På epost, i egne planleggingsmøter og i daglige møter mens prosjektet pågår. Det bør legges ned mye arbeid i organisering, gruppefordeling og timeplan på forhånd.

Sted: I klasserom, diverse grupperom og skolens konsertsal, som ble brukt både til øving, generalprøver og forestillinger.

Utstyr: Relevante instrument, PA- og annet nødvendig teknisk utstyr, både i øvings- og konsert-sammenheng. Må evt medbringes av kunstnere hvis skolen har lite utstyr.

Produkt: Konsert og bakom-film, dekor, informasjons/PR-materiell

Framføring: Forestillinger for ulike målgrupper (barnehage, barneskole, u-skole og voksne).