Body Talk - Didaktiske rammer

Kunstner: En danser som kan arbeide med flere dansestiler

Elever: Klasse(r), 1.-7. trinn. Flere klasser kan gjennomføre prosjektet samme dag, men en klasse om gangen.

Lærere: Musikklærer og klasselærer

Tid: 5 besøk; 60 min. pr. besøk pr. klasse

Planlegging/Evaluering: Felles planleggingsmøte mellom lærer og danser før prosjektet starter med elever. Lærere kommer med innspill til musikk/dansestiler ut fra klassens ståsted og danser presenterer sine ideer for prosjektet. Fellesevaluering/planlegging etter hvert besøk.

Sted: Optimalt: Dansesal. Alternativt et lokale med stor, ledig gulvflate.

Utstyr: Musikkanlegg, artefakter/kostymer.

Produkt: Primært prosessorientert prosjekt, der en har fokus på å arbeide sammen med elevene om å få til skaping og samarbeid. Danseren har derfor ikke nødvendigvis fokus på å få til en visning i løpet av prosjektet. Et eventuelt produkt kan forhandles fram mellom skolen og danseren, eller skolen kan bruke det elevene har lært til å skape egne produkt.