Mediebidrag

Under denne overskriften finnes lenker til de omtaler og presentasjoner av prosjektet i fagtidsskrift og på nettsider som skriver om kunstnerbesøk i skolen.

Skrede. T. (2017). Nye konsertdialoger med DiSko. Ballade.no

Rognerød, E. (2018) Skolen og lærerne har lite eierskap til skolekonsertene. Periskop.no

Brandsborg, E. (2020). Bratt læringskurve, givende samarbeid. Kulturtanken.no

Brandsborg, E. (2020) Kan kunstnere og lærere samarbeide? Kulturtanken.no

Helleve, K. (2020) Musikk-DKS vil ha lærarar med på laget. Periskop.no