Kontakt

Nettstedet DiSkometoden er utarbeidet av Medielab ved Høgskulen på Vestlandet på oppdrag fra Kulturtanken, og innholdet er framstilt av forskerne i DiSkoprosjektet i samarbeid med Kulturtanken. Innholdet er basert på rapporter, resultat og data fra prosjektet, i form av filmer, bilder, arbeidseksempler og skriftlige rapporter.

Hensikten med nettstedet er å gi kunstnere, lærere og andre en lett tilgjengelig ressurs der det er samlet informasjon, refleksjon og praktiske eksempler fra forskningsbaserte prosesser som angår kunstner-lærer-partnerskap og kunstbesøk i skoler.