Bandverksted - Didaktiske rammer

Deltakere: Musikere som primært er bandmusikere og som behersker alle bandinstrumentene. En klasse, 5.-10. trinn. Klasselærer og minst en musikk-kompetent lærer; helst en som har erfaring med bandinstrument. Andre lærere og assistenter er involvert ved behov.

Forkunnskaper hos elever: Elevenes utbytte kan øke om de har kjennskap til akkordbegrepet og noen ferdigheter på bandinstrumentene. Alternativt kan modellen brukes for å kickstarte nye praksiser på skolen.

Tid: 5 dager á 4 x 45 min med elever. Tid til opp/nedrigg. 45 minutter møte (evaluering og videre planlegging) mellom voksne i prosjektet på slutten av hver dag.

Planlegging og evaluering: Innledende planleggingsmøte mellom kunstnere og lærere, der en avklarer forventninger og utarbeider en skisse for aktiviteter med elever. Lærere kommer med innspill om tematikk. 

Sted: Godt utstyrt musikkrom med en del gulvplass

Utstyr: Gitarer, trommesett, piano/keyboard(s), elbass, forsterkere, mikrofoner og høyttalere.

Produkt: Temakonsert for hele skolen og foreldre, der elevene framfører egenkomponerte låter og coverlåter støttet av musikerne. I tillegg eventuelle egne soloinnslag med musikerne og innslag utarbeidet av skolen som musikerne lager en ramme rundt. Bandverkstedet kan også foregå kun som prosess eller for eksempel med opptak eller opplevelsesløype som produkt.