På disse sidene vil vi gi deg inspirasjon til å utvikle metoder for partnerskap mellom kunstnere og lærere som utgangspunkt for dialogorienterte kunstbesøk på skoler. Ressursene vi har samlet her kan for eksempel brukes av kunstnere, lærere, skoler, kulturskoler og organisasjoner. Sidene kan videre være aktuelle for dem som ønsker å sette seg inn i en tankegang omkring dialogbaserte og didaktisk orienterte kunstformer.

Materialet du finner her i «DiSkometoden» bygger på erfaringer fra innovasjonsprosjektet Skole og konsert – fra formidling til dialog (DiSko). Dette prosjektet undersøkte samarbeid mellom musikere og lærere, men mange av prosjektets resultater kan være nyttige innen andre kunstformer enn musikk og ved prosjekt med utgangspunkt i flere forskjellige kunstformer.

Kunstbesøk, prosesser og samarbeidsmåter mellom kunstnere, lærere og elever. Suksessfaktorer og utfordringer knyttet til åtte konkrete skolebaserte samarbeid mellom kunstnere og lærere. 

Hvordan får man til likeverdige partnerskap mellom kunstnere og lærere i kunstbesøk? Hvordan arbeide kunstnerisk og kunstfagdidaktisk, og hvordan kan man organisere kunstneriske samarbeidsprosjekt på skoler?

Bakgrunn og begrunnelser for å utforske dialogbaserte kunstbesøk i skolen – og konkrete resultater fra innovasjonsprosjektet «Skole og konsert – fra formidling til dialog (DiSko).