Fluedamebaby-ryggsekk - Didaktiske rammer

Deltakere: Inntil 4 kunstnere, 3 lærere, fortrinnsvis en av dem musikklærer, elever.

Tid: 2+3 dager, totalt 5 dager.

Planlegging/evaluering: Fysiske møter i forkant av semestrene og i starten på hver samling med elevene. Øvrig kommunikasjon epost og samskrivings-dokument eller facebook-gruppe.

Deltakere i planlegging/evaluering: Alle de voksne deltakerne.

Sted: Stort klasserom (landskap) og 2mindre klasserom, diverse grupperom og tidvis gymsal i forbindelse med prøver og forestillinger.

Utstyr: Ulike instrumenter, PA-anlegg og lysutstyr i gymsalen.Skolens utstyr må sjekkes og evt kompletteres av musikere før prosjektstart.

Produkt: Forestilling. Enten utarbeidet av elever med musikerstøtte, eller av musikere med elevmedvirkning.

Framføring: Forestillinger på dagtid for medelever og lærere og på kveldstid for familie.