Funky Poppy

Ide og intensjon: Kunstnere og lydtekniker i et eksisterende profesjonelt band inkluderer elevene i ungdomsskolen i sin musikk gjennom å la dem være med på å utvikle en forestilling rundt låtene og spille sammen med kunstnerne.

Kontekst: Ungdomsskole -To 8. klasser, fortrinnsvis i begynnelsen av skoleåret.

Relevans: Til læreplan for musikk-faget: samspill, komponering, lytting, dans / bevegelse og teknologi /digital kompetanse. Tverrfaglig potensial, engelsk, norsk, estetisk og dramafaglig arbeid. Elevene får bl.a. lære hvordan en forestilling kan bygges opp og settes sammen i forhold til form, dramaturgi, scenografi, lyd/lysdesign og bruk av digitale hjelpemidler. Stå på en scene og presentere og formidle for ulike publikumsgrupper.

Arbeidsmåter:

  • Presentasjonskonsert, elevene deles inn i grupper og jobber sammen med kunstnere, som leder hver sin gruppe, og lærere, som leder noen av gruppene.
  • Deltakere: 3 kunstnere og en lydtekniker, til sammento8. klasser, lærere dedikert til prosjektet og en medarbeider fra skoleledelsen

Les mer om utviklingen av Funky Poppy i rapporten Kunstnerbesøk, relasjon og samarbeid, side 64-75.

Filmopptak av deltakerstemmer fra Funky Poppy finnes som lang og kort versjon.