Ut av boksen

Ide og intensjon: Skapende arbeid med musikk, film, tekst, håndverksarbeid, installasjon. Skape en «Kunsthall» med vernissasje og inviterte gjester.

Kontekst: Ungdomsskole, to klasser involvert.

Relevans: Komponering og digitale ferdigheter i læreplanen for musikk. Læreplanrelaterte tema fra andre fag.

Arbeidsmåter:

Elevene deles i grupper og skaper små filmer med musikk/lyd til på bakgrunn av tema de har valgt fra en liste de voksne har utarbeidet. Tematikken kan være fra en bok, eller fra pensum i ett eller flere fag.

Mer informasjon om prosessen med Ut av boksen finnes i rapporten Kunstnerbesøk, relasjon og samarbeid, side 13-35.

Filmopptak av deltakerstemmer fra Ut av boksen finnes som lang og kort versjon.