Praktisk arbeid på skoler

Her får du anledning til å gå tettere inn på konkrete prosesser og produkt på åtte forskjellige skoler der vi har utforsket mulige prosesser som kunstner-lærersamarbeid. Det vi beskriver, er konkret og har funnet sted, men er ment som eksempler og inspirasjon. Alle kunstdidaktiske samarbeid avhenger av lokale forhold og personer, skoler og grupper involvert. Suksesser og utfordringer i denne typen prosjekt er likevel verd å utforske for dem som ønsker å gjøre noe lignende. I eksemplene fra de åtte skolene beskriver vi didaktiske rammer og suksessfaktorer med bakgrunn i den reelle konteksten  for aktivitetene, og vi presenterer konkrete prosesseksempler fra hvert prosjekt i form av bilder, små filmer og utdrag fra produkt. Hver presentasjon inneholder lenker til rapporter med mer utførlig beskrivelse og analyse av prosjektutviklingen på den enkelte skole og til filmer med deltakerstemmer fra hvert av skoleprosjektene. Elever og voksne deltakere har bestemt navn på prosjektene selv.